„W erze zdominowanej przez technologię i sztuczną inteligencję świadkujemy niezwykłych postępów, które transformują życie na lepsze. Jedną z takich innowacji jest „”Seeing AI””, przełomowa aplikacja opracowana przez Microsoft. W tym artykule będziemy eksplorować możliwości i wpływ Seeing AI na dostępność i inkluzję.

Wspomaganie Osób Niewidomych i Słabowidzących

Seeing AI to potężna i wszechstronna aplikacja oparta na sztucznej inteligencji, zaprojektowana do pomocy osobom z zaburzeniami wzroku w rozumieniu i interakcji ze światem wokół nich. Wykorzystuje możliwości wizji komputerowej, przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego, aby dostarczać informacje i opisy otoczenia użytkownika w czasie rzeczywistym.

Główne Funkcje Seeing AI

1. Rozpoznawanie Obiektów: Jedną z podstawowych funkcji Seeing AI jest zdolność do rozpoznawania i opisywania obiektów. Użytkownicy mogą skierować kamerę swojego smartfona na obiekt, a aplikacja dostarczy słyszalny opis, pomagając im zrozumieć otoczenie.

2. Opisywanie Scen: Aplikacja może również opisywać sceny, dostarczając użytkownikom cennego kontekstu na temat ich otoczenia, czy to w parku, biurze czy w domu.

3. Tekst na Mowę: Seeing AI potrafi czytać na głos tekst drukowany, w tym dokumenty, znaki i etykiety, umożliwiając użytkownikom samodzielny dostęp do informacji drukowanych.

4. Rozpoznawanie Twarzy: Potrafi rozpoznawać i identyfikować osoby, dostarczając informacji o wieku, płci i emocjach jednostek, wzmacniając interakcje społeczne.

5. Rozpoznawanie Waluty: Seeing AI potrafi identyfikować i rozróżniać różne nominały walutowe, ułatwiając transakcje finansowe.

Zastosowania w Codziennym Życiu

Seeing AI znalazło zastosowanie w różnych aspektach życia codziennego, uczyniwszy go narzędziem transformującym dla osób z zaburzeniami wzroku:

1. Edukacja: Pomaga uczniom czytać na głos podręczniki, dokumenty i tablice, uczyniając naukę bardziej dostępną.

2. Nawigacja: Seeing AI pomaga użytkownikom bezpiecznie poruszać się w otoczeniu, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, dostarczając informacji o przeszkodach i punktach orientacyjnych.

3. Zakupy: Użytkownicy mogą pewnie robić zakupy spożywcze i produkty, skanując kody kreskowe i identyfikując przedmioty.

4. Interakcja Społeczna: Aplikacja pomaga w sytuacjach społecznych, identyfikując przyjaciół i dostarczając informacji o ich emocjach, sprzyjając bardziej głębokim relacjom.

Ciągły Rozwój i Dostępność

Microsoft zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Seeing AI na podstawie opinii i potrzeb użytkowników. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach iOS, zapewniając powszechną dostępność dla tych, którzy jej potrzebują. Zaangażowanie Microsoft w dziedzinie inkluzji i dostępności poprzez technologię AI znacząco wp

ływa na życie osób z zaburzeniami wzroku.

Share.
Marcin

Twórca promptshine.com, ekspert w dziedzinie promptowania, sztucznej inteligencji i rozwoju AI. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań i praktycznym wykorzystaniu tej technologii. Jego pasją jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które przyczyniają się do optymalizacji procesów i osiągania znaczącego postępu w wielu dziedzinach.

Leave A Reply

AI Football (Soccer) Predictions Online