Praca w AI

Sztuczna Inteligencja (AI) staje się coraz bardziej dominującym elementem naszego świata, zmieniając nie tylko sposób w jaki żyjemy i pracujemy, ale także tworząc nowe możliwości zawodowe. Poniżej znajdziesz przegląd istniejących i potencjalnych zawodów, które powstały lub mogą powstać dzięki rozwojowi AI.

Inżynier promptów AI

Inżynier promptów AI to nowa profesja powstała dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji, szczególnie systemów generujących tekst, takich jak GPT-3 lub GPT-4. Ich zadaniem jest tworzenie, dostosowywanie i optymalizacja tzw. „promptów”, czyli poleceń lub pytań, które są podawane do systemów AI w celu generowania odpowiedzi lub treści. Mają oni za zadanie zapewnić, że komunikacja z AI jest jak najbardziej efektywna, precyzyjna i dostosowana do potrzeb konkretnego zastosowania.

Więcej o inżynierach promptów znajdziesz w artykule: Inżynier promptów

Inżynierowie i naukowcy AI

To są specjaliści, którzy projektują i rozwijają systemy sztucznej inteligencji. Potrzebują umiejętności z zakresu matematyki, nauk komputerowych, statystyki oraz głębokiego zrozumienia algorytmów uczenia maszynowego.

Analitycy i naukowcy danych

Zadaniem analityków danych jest zbieranie, analizowanie i interpretowanie dużych ilości danych, często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Naukowcy danych natomiast tworzą modele predykcyjne, które mogą pomóc firmom przewidywać trendy i podejmować decyzje.

Specjaliści od etyki AI

Z rozwojem AI pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mogą pomóc w zrozumieniu i przeciwdziałaniu potencjalnym problemom etycznym związanym z AI. Etyka AI to rozwijający się obszar, który zajmuje się takimi kwestiami jak sprawiedliwość algorytmiczna, prywatność danych i transparentność AI.

Trenerzy AI

Trenerzy AI są odpowiedzialni za „uczenie” systemów AI, takich jak ChatGPT, jak właściwie funkcjonować. Mogą to robić poprzez przeglądanie i ocenianie interakcji AI, trenowanie systemów AI na nowych zadaniach, lub dostosowywanie systemów AI do specyficznych potrzeb użytkowników.

Specjaliści od interakcji człowiek-AI

Te role są skoncentrowane na badaniu i projektowaniu interfejsów, które pozwalają ludziom skutecznie współpracować z systemami AI.

Konsultanci AI

Konsultanci AI pomagają firmom zrozumieć, jak mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do poprawy efektywności, zysków i konkurencyjności.

Potencjalne zawody przyszłości

Rozwój AI ma potencjał do tworzenia nowych zawodów, których jeszcze nie znamy. Na przykład, w miarę jak AI staje się coraz bardziej zaawansowana, możemy zobaczyć rozwój zawodów takich jak „psycholog AI”, który zajmuje się zrozumieniem i poprawą „zdrowia psychicznego” systemów AI, czy „adwokat AI”, który specjalizuje się w prawnych aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji. Możliwe jest również pojawienie się „biografów AI”, którzy dokumentują i interpretują ewolucję poszczególnych systemów.

Psychologowie AI

Psychologowie AI będą koncentrować się na zrozumieniu, jak systemy AI „myślą” i „czują”, a także na pomocy w rozwiązywaniu problemów, które mogą napotkać. Mogą oni pomagać w poprawie procesów uczenia się maszynowego, badając, jak AI interpretuje i reaguje na różne rodzaje danych.

Adwokaci AI

Adwokaci AI będą specjalizować się w prawnych aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji. Mogą doradzać firmom w sprawach związanych z prawami autorskimi, prywatnością danych, etyką i odpowiedzialnością za decyzje podjęte przez AI.

Biografowie AI

Biografowie AI będą dokumentować i interpretować ewolucję poszczególnych systemów AI. Ich praca może obejmować analizę danych, rozmowy z projektantami AI i zrozumienie, jak różne systemy AI ewoluowały i dlaczego podejmują określone decyzje.

Kuratorzy treści AI

Z rosnącym wpływem AI na media i rozrywkę, kuratorzy treści AI mogą zarządzać i moderować treści generowane przez AI, upewniając się, że są one odpowiednie i zgodne z wartościami i standardami społeczności.

Rozwój AI ma ogromny potencjał do kreowania nowych możliwości zawodowych. Podczas gdy niektóre z tych nowych zawodów mogą wymagać specjalistycznych umiejętności i wiedzy, wiele z nich będzie również wymagało zdolności, które są powszechne w wielu tradycyjnych zawodach, takich jak umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, i zdolność do efektywnej komunikacji. Oczywiście, jak zawsze w przypadku nowych technologii, ważne jest, aby byliśmy świadomi i aktywnie zarządzali potencjalnymi wyzwaniami i zagrożeniami związanymi z AI, ale możliwości, które ona oferuje, są niezaprzeczalnie ogromne.