Midjourney: Ewolucja w tworzeniu sztuki

Midjourney to innowacyjna usługa pozwalająca na generowanie sztuki za pomocą sztucznej inteligencji podobnie jak platformy takie jak DALL-E od OpenAI czy Stable Diffusion. Została założona przez Davida Holza (niegdyś współzałożyciela Leap Motion) i jest zarządzana przez niezależne laboratorium badawcze z San Francisco – Midjourney, Inc.

Serwis otworzył się na użytkowników w otwartej wersji beta 12 lipca 2022 roku. Wcześniejsze etapy rozwoju obejmowały uruchomienie serwera Discord 14 marca 2022 roku, z zachętą do udostępniania zdjęć wysokiej jakości na Twitterze i Reddicie, służących jako materiał do treningu systemu.

Midjourney ciężko pracuje nad udoskonaleniem swoich algorytmów, publikując zaktualizowane wersje modelu co kilka miesięcy. Kolejne etapy rozwoju systemu objęły wprowadzenie wersji 2 algorytmu w kwietniu 2022, wersji 3 w lipcu, a następnie alfa wersji 4 i 5 w listopadzie 2022 roku i marcu 2023 roku. Najnowsza wersja, Model 5.1, dodaje więcej własnej stylizacji do generowanych obrazów.

Obecnie Midjourney jest dostępne głównie za pośrednictwem bota Discord na oficjalnym serwerze platformy. Użytkownicy wprowadzają tekstowe „prompty” za pomocą komendy /imagine, na co bot odpowiada zestawem czterech unikalnych obrazów. Użytkownicy mają potem możliwość wyboru obrazów do skalowania. Zespół Midjourney pracuje także nad implementacją interfejsu sieciowego.

David Holz podkreśla, że artystów postrzega jako partnerów, nie konkurentów Midjourney. W odpowiedzi na oskarżenia o deprecjonowanie oryginalnej twórczości, firma wprowadziła politykę DMCA takedown, która pozwala artystom na żądanie usunięcia ich prac ze zbioru treningowego w przypadku naruszenia praw autorskich.

Nie sposób nie zauważyć, że branża reklamowa z zapałem przyjęła narzędzia AI takie jak Midjourney, DALL-E i Stable Diffusion. Umożliwiają one twórczą wolność w generowaniu oryginalnych treści i oferują szybkość reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.

W świecie, gdzie czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, narzędzia takie jak Midjourney stają się nieocenione. Dzięki nim, reklamodawcy mogą generować wysokiej jakości, unikalne treści wizualne na życzenie, niezależnie od skomplikowania konceptu. Skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie oryginalnych obrazów i materiałów promocyjnych daje im przewagę konkurencyjną na rynku.

Jednocześnie, Midjourney stawia na szanowanie twórców. Kwestie praw autorskich są rozwiązywane przez politykę DMCA takedown, która pozwala na żądanie usunięcia obrazów, które według twórców naruszają ich prawa autorskie. Tym samym, firma pokazuje, że sztuka generowana przez AI nie oznacza eliminacji tradycyjnych artystów, ale raczej możliwość nowych form współpracy.

Midjourney jest przykładem, jak sztuczna inteligencja przekształca kreatywność i sztukę. Nie tylko oferuje narzędzia dla reklamodawców, ale również stwarza nowe perspektywy dla artystów – dzięki temu, sztuka staje się bardziej dostępna, jednocześnie zwiększając swoje możliwości.