Błąd bazy danych WordPressa: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558aa.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `xcwq_options`


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558ab.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/admin/web/promptshine.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Błąd bazy danych WordPressa: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558ab.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT p.ID, pm.meta_value, p.post_type, p.post_status FROM xcwq_posts AS p INNER JOIN xcwq_postmeta AS pm ON (pm.post_id = p.ID) WHERE pm.meta_key = 'custom_permalink' AND (pm.meta_value = 'sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje' OR pm.meta_value = 'sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje/') AND p.post_status != 'trash' AND p.post_type != 'nav_menu_item' ORDER BY FIELD(post_status,'publish','private','pending','draft','auto-draft','inherit'), FIELD(post_type,'post','page') LIMIT 1


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558ac.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/admin/web/promptshine.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Błąd bazy danych WordPressa: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558ac.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT p.ID, pm.meta_value, p.post_type, p.post_status FROM xcwq_posts AS p LEFT JOIN xcwq_postmeta AS pm ON (p.ID = pm.post_id) WHERE meta_key = 'custom_permalink' AND meta_value != '' AND ( LOWER(meta_value) = LEFT(LOWER('sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje'), LENGTH(meta_value)) OR LOWER(meta_value) = LEFT(LOWER('sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje/'), LENGTH(meta_value)) ) AND post_status != 'trash' AND post_type != 'nav_menu_item' ORDER BY LENGTH(meta_value) DESC, FIELD(post_status,'publish','private','pending','draft','auto-draft','inherit'), FIELD(post_type,'post','page'), p.ID ASC LIMIT 1


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558af.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/admin/web/promptshine.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Błąd bazy danych WordPressa: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558af.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT p.ID, pm.meta_value, p.post_type, p.post_status FROM xcwq_posts AS p INNER JOIN xcwq_postmeta AS pm ON (pm.post_id = p.ID) WHERE pm.meta_key = 'custom_permalink' AND (pm.meta_value = 'sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje' OR pm.meta_value = 'sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje/') AND p.post_status != 'trash' AND p.post_type != 'nav_menu_item' ORDER BY FIELD(post_status,'publish','private','pending','draft','auto-draft','inherit'), FIELD(post_type,'post','page') LIMIT 1


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558b0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/admin/web/promptshine.com/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Błąd bazy danych WordPressa: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-301-1230b9-558b0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT p.ID, pm.meta_value, p.post_type, p.post_status FROM xcwq_posts AS p LEFT JOIN xcwq_postmeta AS pm ON (p.ID = pm.post_id) WHERE meta_key = 'custom_permalink' AND meta_value != '' AND ( LOWER(meta_value) = LEFT(LOWER('sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje'), LENGTH(meta_value)) OR LOWER(meta_value) = LEFT(LOWER('sztuczna-inteligencja/explainable-ai-xai-jak-zrozumiec-sztuczna-inteligencje/'), LENGTH(meta_value)) ) AND post_status != 'trash' AND post_type != 'nav_menu_item' ORDER BY LENGTH(meta_value) DESC, FIELD(post_status,'publish','private','pending','draft','auto-draft','inherit'), FIELD(post_type,'post','page'), p.ID ASC LIMIT 1

Explainable AI (XAI) - jak zrozumieć sztuczną inteligencję - Promptshine

Sztuczna Inteligencja (AI) jest dziedziną informatyki, która dynamicznie rozwija się od kilku ostatnich dekad. Jednym z najważniejszych wyzwań w dziedzinie AI jest tworzenie systemów, które nie tylko osiągają wysoką skuteczność w rozwiązywaniu problemów, ale także są w stanie wyjaśnić swoje decyzje i działania użytkownikom. To właśnie idea Explainable AI (XAI) powstała w odpowiedzi na to wyzwanie.

Czym jest Explainable AI (XAI)?

Explainable AI (XAI), czyli Sztuczna Inteligencja z wyjaśnieniami, to podejście do tworzenia systemów sztucznej inteligencji, które nie tylko generują wyniki, ale także udzielają zrozumiałych i logicznych uzasadnień dla swoich decyzji. Dla wielu z nas jest to kluczowe, szczególnie w przypadku zastosowań AI, które wpływają na nasze życie codzienne, takie jak systemy diagnozowania chorób, samochody autonomiczne, czy systemy rekomendacji.

Tradycyjne modele AI, takie jak głębokie sieci neuronowe, są często uważane za „czarne skrzynki”, ponieważ trudno jest zrozumieć, dlaczego dany model podjął konkretne decyzje. XAI dąży do rozwinięcia tych „czarnych skrzynek” i uczynienia procesów podejmowania decyzji przez AI bardziej przejrzystymi i zrozumiałymi.

Dlaczego potrzebujemy XAI?

Istnieje wiele powodów, dla których Explainable AI jest niezbędne:

  1. Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność: W przypadku zastosowań AI w medycynie, przemyśle lotniczym czy systemach finansowych, nie tylko efektywność jest ważna, ale także bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Jeśli nie możemy zrozumieć, dlaczego AI podjął określoną decyzję, to trudno będzie określić, kto jest odpowiedzialny za błędy lub wypadki.
  2. Zaufanie: Ludzie często nieufnie podchodzą do technologii, które nie są w pełni zrozumiane. XAI może pomóc w budowaniu zaufania do systemów AI, ponieważ użytkownicy będą mieli możliwość zrozumienia, dlaczego AI podejmuje określone działania.
  3. Unikanie Uprzedzeń: Niektóre modele AI mogą wykazywać uprzedzenia lub dyskryminować pewne grupy społeczeństwa. Dzięki XAI możemy lepiej kontrolować i analizować te modele, aby uniknąć takich problemów.

Metody XAI

Istnieje wiele różnych metod XAI, które pozwalają na wyjaśnianie działań systemów AI. Oto kilka przykładów:

  1. LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations): Metoda ta polega na tworzeniu prostych modeli, które są w stanie tłumaczyć decyzje bardziej skomplikowanego modelu AI. Jest to podejście modelu-agnostycznego, co oznacza, że może być stosowane do różnych rodzajów modeli.
  2. SHAP (SHapley Additive exPlanations): SHAP jest oparte na teorii gier i analizuje, jakie znaczenie miały różne cechy wejściowe w procesie podejmowania decyzji przez model AI. To pomaga zrozumieć, które czynniki wpłynęły na daną decyzję.
  3. Interaktywne interfejsy: Niektóre systemy XAI pozwalają użytkownikom na interaktywną eksplorację procesu podejmowania decyzji przez AI poprzez graficzne interfejsy użytkownika.

Przyszłość XAI

Explainable AI jest dziedziną o rosnącym znaczeniu, szczególnie w kontekście coraz większego wpływu AI na nasze życie. W przyszłości możemy spodziewać się, że rozwinięcie i standaryzacja metod XAI będzie miała kluczowe znaczenie, aby zapewnić, że systemy AI są zarówno skuteczne, jak i zrozumiałe. W miarę jak AI staje się coraz bardziej powszechne, rosną także oczekiwania w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności. Explainable AI może być kluczowym narzędziem do spełnienia tych oczekiwań.

Explainable AI to nie tylko trend, ale i niezbędne narzędzie w dzisiejszym świecie AI. Pozwala na zrozumienie i kontrolę nad działaniami systemów sztucznej inteligencji, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i zaufania do tych technologii. Rozwinięcie XAI będzie przyczyniać się do dalszego rozwoju AI i jej bardziej zrównoważonego stosowania we współczesnym społeczeństwie.

Share.
Marcin

Twórca promptshine.com, ekspert w dziedzinie promptowania, sztucznej inteligencji i rozwoju AI. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań i praktycznym wykorzystaniu tej technologii. Jego pasją jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które przyczyniają się do optymalizacji procesów i osiągania znaczącego postępu w wielu dziedzinach.

Leave A Reply

AI Football (Soccer) Predictions Online